Hans' Weerweb

04-01-2024 - Schade door wateroverlast Eindhoven

Recordhoeveelheden neerslag vooral in november en december zorgen ook op de hoger gelegen zandgronden van ZO-Brabant voor de nodige overlast. De regenwaterrivieren Aa en Dommel hebben de grootste moeite om alle neerslag af te voeren en de voorziene overloopgebieden zijn dan ook goed gevuld, zie ook het eerdere verslag van 26 december jl. Op weg in de regio hier zie je af en toe bijna onwaarschijnlijke watervlakten. De waterschappen doen er alles aan om ernstige overlast te voorkomen en dat lijkt ze behoorlijk goed te lukken - al is er zo hier en daar niet aan enige overlast te ontkomen natuurlijk.

De bebouwde kom van Eindhoven ligt bij mijn weten afhankelijk van locatie 15 tot rond 25 meter boven NAP maar de bodem is volledig verzadigd zodat plantsoenen, sportvelden en parken onder water staan en bouwterreinen een ware blubberbende zijn geworden. Ook zijn fiets- en voetpaden soms niet of nauwelijks bruikbaar door de grote en diepe plassen water. De Wijkbegraafplaats Woensel is gesloten, de toegangen en de begraafplaats zelf staan onder zo'n 10 tot 20 cm water...

Maar blijkens berichten is er nu ook meer en meer schade ontstaan door de wateroverlast in de vorm van verzakkingen en 'sink holes'. We zagen eind december een kleintje aan de Aulislaan bij het winkelcentrum:

Vandaag in het Eindhovens Dagblad een bericht over een sink hole aan de Fakkellaan dus even daarheen gegaan om dat te bekijken. Onderweg op de hoek Dr. Berlagelaan / Hendrik Staetslaan al een behoorlijke verzakking, de weg en fietspad deels gesloten:

Op de Fakkellaan was het inderdaad goed mis en zo aan de afzetting te zien is het nog steeds aan het verzakken:

Van omwonenden daar kreeg ik nog te horen dat er nog een straat was (ben de naam vergeten...) met twee verzakkingen die daarom geheel gesloten was. Voor de volledigheid: de Collse weg (zeg de binnendoor naar Nuenen) is ook nog afgesloten, ondergelopen door de buiten de oevers getreden Kleine Dommel.

Het zal nog de nodige tijd vergen voordat we van al dat water af zijn. Droger weer lijkt op komst maar de komende dagen eerst nog meer regen, rond 10mm voor de regio tot zaterdagmiddag volgens deze Harmonie 4/1 12z berekening, kaart: Weerplaza):

Sluiten

Web Analytics