Hans' Weerweb

Auteursrecht (copyright)

Tenzij anders vermeld is al het materiaal op deze site: © H.A.G. Stans 2007 - 2022. Alle rechten voorbehouden.

Al mijn video, foto's, en tekstmateriaal op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd, en het is niet toegestaan om dit materiaal te verkopen, weg te geven, in email of nieuwsgroepen te verspreiden, in een andere site te gebruiken, of op welke andere wijze dan ook beschikbaar te stellen voor anderen zonder mijn uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Voor persoonlijke webpagina's of persoonlijke fotoverzamelingen zal ik in de meeste gevallen gebruik niet toestaan.

Voor non-profit gebruik of educatieve doeleinden zal ik in de meeste gevallen gebruik toestaan, voor fotos geldt dat alleen de formaten die op deze site gebruikt worden zijn toegestaan. Herbewerking van de foto's is niet toegestaan. Origineel beeldmateriaal zal niet worden verstrekt. Naast de copyright-melding in het beeld zelf dient direct bij het gebruikte materiaal duidelijk zichtbaar te worden opgenomen: "(c) Hans Stans - www.hsww.nl. Opgenomen met toestemming".

Voor wetenschappelijke doeleinden zal ik in de meeste gevallen gebruik toestaan. Herbewerking en/of verstrekking van origineel beeldmateriaal in overleg. Direct bij het gebruikte materiaal dient duidelijk zichtbaar te worden opgenomen: "(c) Hans Stans - www.hsww.nl. Opgenomen met toestemming". Denk ook aan vermelding in een eventuele bronnenlijst.

Alle andere gevallen: stuur een mail met zoveel mogelijk informatie en details t.a.v. het voorgenomen gebruik, zodat condities, vergoeding en rechten goed vastgesteld kunnen worden.

Let op:

  • In alle gevallen is dus toestemming vooraf nodig!
  • Toestemming is altijd op voorwaarde dat je mij ontslaat van elke aansprakelijkheid jegens wie dan ook ten aanzien van rechtmatigheid van het openbaar publiceren van de foto (t.a.v. gedeeld auteursrecht en portretrecht). Een tekst met die strekking zal bij de toestemming worden gevoegd en geldt als voorwaarde voor gebruik.
  • Geef bij aanvraag duidelijk aan om welk beeld of welke tekst het gaat!

Zend aanvragen of verzoeken om info per mail naar info@hsww.nl.

Web Analytics