Hans' Weerweb

15-05-2022 - Droog!

We beleven alweer een zonnig voorjaar met bovennormale temperaturen en weinig neerslag zoals wel vaker de laatste jaren. Het voorjaar droog noemen is misschien zelfs te zacht uitgedrukt, het is uitermate schraal. We zitten actueel zelfs op het spoor van het recordjaar 1976:

De droogte is in de eerste plaats natuurlijk nadelig voor natte natuurgebieden en de agrarische sector. Maar ook voor "kunstwerken" als dijken en kades. Een lage grondwaterstand is in flinke delen van het land ook een zorg voor drinkwaterwinning en bij lange perioden van droogte komen lage rivierstanden in beeld met gevolgen voor de scheepvaart en koelwaterinname(s). 

In mijn directe omgeving is de droogte en het huidige verbod om grondwater te gebruiken voor beregening al zichtbaar aan de gras-/sportvelden:

En ja, ik weet het: die kunstgrasvelden liggen er wel als gebruikelijk bij ... 🙃

 

Sluiten