Hans' Weerweb

10-05-2024 - Buitengewoon noorderlicht

Een voorlopige eerste versie van de noorderlicht show, er is veel meer beeldmateriaal en dit verslag zal nog worden uitgebreid, o.a. met animaties waarop de beweging van de lichtbanen zichtbaar is.

Een ongewoon sterke en aanhoudende 'zonnestorm' was aanleiding tot buitengewoon noorderlicht (aurora borealis) over grote delen van Europa en ook voor Nederland was het een spectaculair gebeuren wellicht zelfs van een "once in your lifetime" gehalte. Noorderlicht fotograferen is daarbij nog een specialistisch werkje, het is gemakkelijk om het beeld te overdrijven (veel belichting) of juist te behoudend te zijn.

Had hier een andere foto-uitdaging. Moet ik eerst eerlijk zeggen dat noorderlicht vastleggen voor mij nieuw is (vooraf inschatten dus lastig), ik had geen idee hoe hoog het kon komen en dacht eerder aan wat gekleurde pilaren aan de horizon tot max. 50-60° kijkhoek. Gezien alle verhalen over (vooral) het kiezen van een zo donker mogelijke omgeving en de verwachtingen v.w.b. bewolking dacht ik dat ik echt wel ver moest rijden voor een goede poging. Op de avond zelf was ik redelijk positief over de bewolking, het kwam tot ruime opklaringen (al werd het niet echt helder) en een model als EC gaf redelijke kansen op goed zicht in noordelijke richting in de nacht.

Ik bleef al met al thuis en uiteindelijk zat ik dus hier in een zee van stadslicht te proberen met (meest) ISO400/F5/20-24mm/6-8sec het noorderlicht erop te krijgen. "Oplossing": Zo weinig mogelijk voorgrond (want verlichting) en de cam dus omhoog gericht. Het werd zo fel dat ik zelfs in al het licht de banen met het blote oog kon zien (al was het dan meest grijs/grijzig) en wist ik veel dat ik mooie stukken zou missen omdat het op een gegeven moment pal boven me zat 😅 wat zelfs met de groothoeklenzen niet te vangen was. Het gebouw verlaten om recht omhoog te fotograferen was geen optie want juist op straatniveau last van alle verlichting en de hoge gebouwen hier.

Les geleerd: onvoldoende aandacht vooraf ervoor gehad, het hele gebeuren was veel imposanter en unieker dan ik had ingeschat en had zelfs met een kort ritje de stad uit heel wat meer kunnen doen.

Maar goed, over naar het waarnemen en fotograferen:

Hierboven en onder. Ik wist niet wat te verwachten dus zette ik een cam neer met interval-opnamen 1 per 10 seconden met 6 seconden sluitertijd. En dan maar zien of er iets gevangen werd! Om kwart voor elf even de opnamen checken en huh? Het hele beeld leek ineens roder en donkerder - en dat terwijl ik niets aan de settings had gewijzigd. Als je heeeeel goed kijkt naar de foto hieronder zie je de rode pilaren die van rechts (oost) naar links (west) bewogen:

Weinig sprekend gebeuren dus maar mede n.a.v. berichten en verwachtingen blijven opletten en fotograferen en dat bleek vanaf - zeg - half een een goede zet want zelfs over al het kunstlicht hier speelde zich een prachtige noorderlicht-display af.

Sluiten

Web Analytics