Hans' Weerweb

12-05-2023 - Convectie

Fraaie convectieve taferelen als een buienlijn vanuit het oosten nadert... het zou er zelfs erg dreigend uit gaan zien maar meer dan wat regen leverde het niet op. Meer noordelijk en (later westelijk) wel onweersactiviteit op deze lijn.

Sluiten

Web Analytics